Egyéb hirdetmények

Q-PROJECT ALFA Ingatlanhasznosító, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt"

A Fővárosi Törvényszék Gazdasági Kollégium a 39.Cspk.5/2018/8. sz. számú végzésével a(z) Q-PROJECT ALFA Ingatlanhasznosító, Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "csődeljárás alatt" (székhelye: 1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca 14., cégjegyzékszáma: 01 09 892485, adószáma: 14179349-2-43) gazdálkodó szervezet csődeljárását elrendelte.

 

A végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék illeti meg a vele szemben a fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések vonatkozásában (kivéve a Cstv. 11. § (1) bekezdésében felsorolt követeléseket).

 

Felhívom, hogy hitelezőként fennálló követelésé(i)t 2018. február 17. napjától számított 30 napon (Cstv. 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn) belül - a közzétételt követően keletkező követelésé(i)t pedig keletkezéstől számított 8 munkanapon belül - jelentheti be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek, az azok(at) megalapozó okiratok csatolása mellett.

 

A vagyonfelügyelő neve és székhelye: Neptunus Felszámoló Csődmenedzser és Tanácsadó Kft.(1139 Budapest, Fáy u. 1/B. IV. em.) – képviseletében eljár: Komondi Tamás.

 

Felhívom a figyelmét továbbá arra, hogy a határidő elmulasztása esetén a követelés nyilvántartásba vételére nem kerül sor.

 

Tájékoztatom továbbá, hogy a Cstv.  11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket nem kell bejelenteni.

 

A követelés nyilvántartásba vételének feltétele továbbá, hogy annak 1%-át - de legalább 5.000 forintot és legfeljebb 100.000 forintot - nyilvántartásba-vételi díjként - befizessen a vagyonfelügyelő UniCredit Bank Zrt-nél vezetett 10918001-00000066-90920020 számú pénzforgalmi számlájára.